Perfectie is een nobel streven, maar zelden haalbaar. U mag het ons daarom niet kwalijk nemen als op de internetpagina’s van Stichting HWSO/HAK een foutje zit. Wij verstrekken door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door ons worden aangeboden. Wij brengen zonder voorafgaande mededelingen wijzigingen aan op deze website.

Op de inhoud van deze pagina’s rust auteursrecht. U mag de inhoud voor uzelf gebruiken, maar niet verhandelen of publiceren zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Daar waar het auteursrecht in andere handen is (grafisch materiaal en muziekfragmenten) heeft u toestemming nodig van (de vertegenwoordigers van) de betreffende rechthebbenden. Voor grafisch materiaal (foto’s e.d.) is dat de fotograaf/ontwerper, voor muziekfragmenten is dat in de meeste gevallen BUMA/STEMRA.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:
-het eventueel niet goed functioneren van deze website,
-onjuistheden en onvolledigheden van de op onze website opgenomen informatie en tarieven,
-informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. We zijn selectief ten aanzien van de sites waar we naar verwijzen,  maar bovendien staan we in voor de inhoud en het functioneren daarvan noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Wij volgen de richtlijnen zoals die in de Wet Persoonsregistratie zijn vastgelegd.