Cees MobachIn de afgelopen decennia heeft Cees vooral een grote bijdrage geleverd aan de muzikale ontwikkeling van Wageningen en zijn inwoners.
Hij begon zijn loopbaan als pianist en schoolmusicus. Zijn solistendiploma piano behaalde hij in 1972 bij Herman Uhlhorn in Utrecht. Al vanaf 1969 was hij werkzaam op scholengemeenschap de Pantarijn in Wageningen (toen nog het Wagenings Lyceum), waar hij een jaar geleden zijn functie heeft neergelegd. Hier startte hij een koor- en orkestcultuur die landelijke bekendheid verwierf. Hij voerde met zijn schoolkoor en -orkest een groot deel van het volwassen repertoire uit en dirigeerde ook andere gezelschappen.

Naast deze klassieke tak stortte Cees zich ook op het muziektheater en de alternatieve uitvoeringsvormen. Zowel bij de WageningsStudentenKoor- en Orkest Vereniging als bij De Pantarini’s, het huidige schoolorkest van scholengemeenschap de Pantarijn, heeft de bezetting vaak tot creatieve bewerkingen geleid, waarop hun repertoire is aangepast. Cees heeft zich hierin dan ook opgeworpen als arrangeur om ieders kwaliteiten optimaal te belichten.
De laatste jaren is film één van Cees’ belangrijkste activiteiten geworden. Hij bouwde op de Scholengemeenschap een videostudio en gaf er naast muziek ook film- en editlessen. In 1995 werd het schoolbegeleidingsorkest verzelfstandigd als Het Wagenings Symfonie Orkest (HWSO). Dit projectorkest begeleidt Het Andere Koor (HAK), bestaande uit oud-leerlingen van de Pantarijn. Hier heeft Cees in april 2008 afscheid genomen met het Requiem van Mozart en het pianoconcert van Ravel.

Ondanks zijn afscheid is Cees een duizendpoot als het gaat om muzikale activiteiten. Met zijn enthousiasme, charisma en vele contacten is hij keer op keer in staat om de orkesten weer op concertsterkte te brengen. Zijn inzet en werk is van onschatbare waarde geweest voor Het wagenings Symfonie Orkest en Het Andere Koor - wij zijn hem daar ook zeer dankbaar voor!

Hieronder een kort fragment uit het laatste door Cees gedirigeerde concert (Beurs van Berlage, Amsterdam 2008).