In de loop der jaren heeft het Het Wagenings Symfonie Orkest en Het Andere Koor eigenlijk weinig wisselingen in leiding gehad wat betreft dirigenten.
In dit hoofdstuk kunt u nader kennismaken met onze dirigent, Stef Collignon, onze repetitor Mark Toxopeus en de dirigenten die hiervoor het koor en orkest geleid hebben.