In de loop der jaren heeft het Het Wagenings Symfonie Orkest en Het Andere Koor eigenlijk weinig wisselingen in leiding gehad wat betreft dirigenten.
In dit hoofdstuk kunt u nader kennismaken met de huidige dirigenten (u leest het goed: meervoud) en de dirigenten die hiervoor het koor en orkest geleid hebben.