IMG 0091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HWSO en HAK zijn de onderdelen van de Stichting HWSO/HAK (opgericht in 1995). De stichting heeft ten doel (volgens onze statuten): muzikale en theatrale activiteiten te produceren, waarmee algemene uitvoeringen of voorstellingen, maar ook de bevordering van de belangen van HWSO/HAK in het bijzonder worden bedoeld. Daarnaast is een doel: al hetgeen te verrichten dat hierboven genoemd wordt en daarmee verband houdt, in de ruimste zin.

Wat doet HWSO/HAK?

In de loop van de jaren hebben we een eigen stijl, werkwijze en focus ontwikkeld.

Het koor en orkest bestaan uit amateurmusici en –zangers, soms ook professionals, die samen spelen en zingen. Het koor en orkest is er voor iedereen die Wageningen een bereisbare afstand vindt.

Klassieke muziek heeft onze prioriteit en in het repertoire bevinden zich naast bekende publiekstrekkers ook bijzondere, onbekende werken.

Onze hoofdactiviteit is het instuderen en uitvoeren van één concertprogramma per jaar. De repetities beginnen meestal in september en het concert vindt vaak in april plaats. De repetities zijn gemiddeld eens in de 3 weken. Er worden minstens 2 concerten gegeven, op verschillende locaties. Koor en orkest repeteren afwisselend samen en gescheiden. Ook worden er groepsrepetities per stemsoort en instrumentengroep gehouden. Eenmaal per jaar is er een repetitieweekend.

Het programma bestaat uit werken voor koor en orkest gezamenlijk, plus werken voor koor en orkest alleen. Het repertoire wordt gekozen door de dirigent, het bestuur en de repertoirecommissie. Suggesties van leden worden hierin meegenomen. De dirigent, als artistiek verantwoordelijke, heeft in de repertoirekeuze een zwaarwegende stem en formuleert een eindconclusie. Het bestuur kan bij het uiteindelijke besluit van de eindconclusie afwijken als stukken organisatorische of financiële problemen met zich meebrengen.

Hiernaast nemen we regelmatig deel aan kleinere ad hoc projecten, dit zijn vaak aanvragen tot deelname aan concerten door derden. Bijvoorbeeld begeleiding van koren, het opluisteren van feestelijke bijeenkomsten of het verzorgen van een onderdeel van een concert van derden. Wij vinden samenwerking met andere muziek-/zang-/theatergroepen interessant, leuk en leerzaam.

Hoe HWSO/HAK dat doet?

Bij HWSO/HAK gaan speelplezier en speelkwaliteit hand in hand. Wij zijn voortdurend bezig om beide te maximaliseren. De speelkwaliteit wordt bereikt door nieuwe leden auditie te laten doen. Hierna volgt een wederzijdse kennismaking in een proefperiode. Na deze proeftijd wordt besloten of de samenwerking wordt voortgezet. Het is belangrijk dat alle leden een betrokken houding tonen. Dat betekent dat de muziek thuis al vroeg in het seizoen zo goed mogelijk zal moeten worden ingestudeerd, zodat in het repetitieproces de focus niet alleen op instuderen, maar juist op samenspel, samenklank en interpretatie kan worden gelegd. Door de relatief lange periodes tussen de repetities is voldoende tijd om de partij zelfstandig in te studeren. De brandstof voor de discipline en motivatie die daarvoor nodig is, vinden we in de vooruitgang die we samen boeken: een proces dat zichzelf versterkt.

Leden dragen in deze geest bij aan HWSO/HAK om op tijd vorderingen te kunnen maken. Maar minstens zo belangrijk: het is sociaal ten opzichte van eenieder die veel tijd en energie besteedt aan HWSO/HAK. Leden die bijvoorbeeld veel afwezig zijn, worden daarop aangesproken.

Koor-en orkestleden betalen een contributie: dat geeft recht op deelnemen aan repetities en concerten en recht op medezeggenschap. Hoewel een stichting formeel geen ledenvergaderingen kent, inventariseren we graag regelmatig de meningen en ideeën van de leden. Het collectiviteitsgevoel wordt bovendien gewaarborgd door bestuursleden te vinden uit de pool van koor- en orkestleden en door leden actief te vragen operationele en ondersteunende taken uit te voeren (o.a. commissies). Trouw, inzet en behulpzaamheid worden gewaardeerd, soms ook met een erelidmaatschap of een certificaat voor verdiensten.